Alcufer Kft.

„Az innovációs fejlesztések egyértelműen a közép- és hosszú távú fenntartható működést biztosítják a vállalat számára, mindezt a gazdaságos-/modern technológiák alkalmazása mellett." - Dr. Lukács Pál , az Alcufer fejlesztési és kommunikációs igazgató

Az Alcufer innovatív tevékenységének sikerességét jól mutatják a 2010. és 2013. években a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által odaítélt vállalati és innovációs elismerések, a Figyelő TOP200 Gála 2011. és 2012. években Legeredményesebb Magyar Vállalat cím elnyerése, vagy 2013. évben a Piac&Profit által adományozott Üzleti Etikai Díjak.

Interjú Dr. Lukács Pállal, az Alcufer Kft. fejlesztési- és kommunikációs igazgatójával.

Mióta és milyen formában van jelen a K+F+I tevékenység az Alcufer életében?

Az ALCUFER Kft. 2008-ban telepítette roncsautók, nagyméretű háztartási berendezések és lakossági laza lemezáru feldolgozására alkalmas forgókalapácsos shredder berendezését a Fejér megyei Fehérvárcsurgón. Ez volt az első ilyen magyar igényekre tervezett és gyártott, új állapotban az országba került feldolgozó gépsor. Már akkor ismert volt az ALCUFER Kft. számára, hogy ennek a gépsornak a fenntartható működtetése csak és kizárólag a hatályos környezetvédelmi előírások, így az EU roncsautós, elektromos- és elektronikai termékekre vonatkozó, valamint lerakási direktíváinak és ezek harmonizált magyar rendeleteinek maradéktalan betartásával képzelhető el. Ennek érdekében a gépsor 2009. évi beüzemelésekor már folyamatban voltak az első alapkutatási projektek a BME Polimertechnika, Szerves Kémia és Technológia, valamint Gépjárművek Tanszékével, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetével, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetével, valamint innovatív magyar kkv-kal. 2008-2011 között egy hároméves alapkutatási projektben megalkotásra került a shredder berendezés működési hatékonyságát, az elérhető (jogszabályban előírt) hasznosítási arányokat teljesíteni képes hulladékszeparációs gépsor és a vegyes szerves (műanyag- és gumi) hulladékok energetikai hasznosítását lehetővé tevő termokatalitikus hőbontó prototípus terve. 2011-12-ben egy GOP-os innovációs projektben a két prototípus terv alapján megvalósult azok materializálása is, felépült a két gépsor is egy-egy 1.000 m2-es csarnokban. 2013 eleje óta zajlik a prototípusok ipari termelésbe történő beállítása, amelyek közül a szeparációs gépsor már a feldolgozási tevékenységbe integrálódott, míg a világújdonságnak számító hőbontó beüzemelése 2015 nyár végére várható.

Mi ösztönözte a céget a fejlesztési, innovációs tevékenység bevezetésére?

Az ALCUFER Kft.-t mindenkor a vállalat fenntartható működtethetősége, az aktuális – és jövőben várható – jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása és a környezeti állapot iránti felelős gondolkodás vezérelte fejlesztéseinek végrehajtásában. A 100% magyar tulajdonban levő vállalat ügyvezető-tulajdonosai hitvallása szerint az utódoknak legalább olyan jó, vagy jobb állapotban kell átadni a környezetet, mint amilyenben ők azt elődeiktől átvették, mindez csak felelős, fenntartható tevékenységgel érhető el. Ezért is választotta jelmondatként a vállalat az „ALCUFER – a felelős hulladékgazda" szlogent. A fenntarthatósághoz természetesen hozzátartozik a gazdaságos működés is, így a műszaki fejlesztések a környezeti állapot megóvása mellett a piaci versenyben való megfelelést, az aktuálisan fellelhető legjobb technológiák bevezetését is jelentik a vállalat számára.

Milyen előnyöket élvez a cég, amióta az innovációba invesztál?

Az innovációs fejlesztések egyértelműen a közép- és hosszú távú fenntartható működést biztosítják a vállalat számára, mindezt a gazdaságos és modern technológiák alkalmazása mellett. A fejlesztések javítják a cég ismertségét, megkönnyítik a nagy autó-, gép-, elektromos/elektronikai ipari gyártókkal, beszállítókkal való kapcsolatteremtést és jelentős társadalmi-gazdasági elismertséget hoznak a vállalat részére. Elegendő csak a 2010-ben és 2013-ban a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által odaítélt vállalati és innovációs elismerésekre, a Figyelő TOP200 Gála 2011. és 2012. évi Legeredményesebb Magyar Vállalat cím elnyerésére, vagy 2013. évben a Piac&Profit által adományozott Üzleti Etikai Díjakra gondolni.

Milyen buktatói, nehézségei lehetnek egy-egy fejlesztési projekt bevezetésének?

Egy jó ötletből önmagában még nem feltétlenül lesz konkrét gyakorlati megoldás, minden 9-10 új innovációs elképzelésből jó, ha 1-2 megvalósításra kerülhet. Sok nehézséget okozhat a menet közben változó, szigorodó jogszabályi környezet, a felgyorsult technikai-technológiai fejlesztés által módosuló gazdasági-társadalmi elvárásrendszer, valamint az új trendek hatása is. Nem segít az időszakosan beütő gazdasági válság sem, mindez évekkel, évtizedekkel késleltetheti még a jónak ígérkező ötletek bevezetését is. A közép- és hosszú távra tervezett fejlesztéseket mindezek menet közben is jelentősen módosíthatják, adott esetben azok felhagyására is kényszeríthetik az innovátort.

Milyen javaslatokkal, tanácsokkal szolgálna azon hazai kkv-knak, amelyeknek még nincs ilyen jellegű tevékenysége?

K+F+I tevékenység nélkül már középtávon is jelentős hátrányba kerülhet egy kis- és közepes vállalat. A beszállítói láncban való feljebb jutáshoz immáron csak az olcsó munkavégzés nem elegendő, meg kell tanulni a gyártó-, TIER1 és TIER2 vállalatok óhatatlanul kiszervezésre kerülő, nem stratégiai jellegű fejlesztéseiben részt venni. Ma már nem ad a gyár gyártási dokumentációt egy adott alkatrészhez, hanem azt szóban, vagy írásban specifikálja, de annak megtervezése, költség-számítása, mintadarabjainak elkészítése, szükség esetén annak tesztelése, minősítése is immáron a beszállító feladata lesz. Mindehhez be kell fektetni a kiművelt munkaerő alkalmazásába és folyamatosan egyre nagyobb mértékű saját innovációra is szükség lesz. Ez első körben gyártás-optimalizációban, folyamat-javításban fog megjelenni, majd folyamatosan megjelenik a követő termékfejlesztés, majd 5-10 év távlatában akár a stratégiai (közép- és hosszú távú, előremenő) K+F+I tevékenység is.