Bemutatkozó

A magyar kormány célja, hogy támogassa a magyar vállalkozások és a hazai felsőoktatási intézmények közötti együttműködést. A vállalkozások számára elengedhetetlen a folyamatos innováció annak érdekében, hogy bent maradjanak, vagy feljebb kerüljenek a beszállítói piramisban. Ennek az egyik alapvető követelménye a termékfejlesztés, a gyártási folyamatok optimalizálása, a méréstechnika, minőségellenőrzés eszközeinek és humán oldalának megléte, fejlesztése, képzése. A gyakorlat azt mutatja, hogy a beszállítói piramis csúcsán lévő cégek egyre intenzívebben delegálják az alsó szintek felé az innovációs folyamatokat. A felsőoktatási intézményeknek, az oktatóknak és a hallgatóknak is elengedhetetlenül szükséges a megfelelő gyakorlat megszerzése, sok kiaknázatlan tudás és szabad kapacitás áll rendelkezésre az oktatók,  a technikusok és a hallgatók személyében.

A fentiek megvalósítása érdekében a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) csatlakozott a 2012. július 13-án Pannonhalmán aláírt Járműipari Együttműködési Megállapodáshoz (JEM) és 2014 októberében elindította a TIER UP! Programot, amelynek célja, hogy erősítse a kooperációt az egyetem és a hazai KKV szektor között a szakmai tartalommal megtöltött gyakornoki programok és a közös kutatás-fejlesztési projektek területén. A Programot támogatja a „Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés” Regionális ágazati felsőoktatási együttműködés (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002) projekt, amelynek feladatait a Járműipari Kutatóközpont irányítja a konzorciumvezető Széchenyi István Egyetemen.

A programot támogatja dr. Palkovics László államtitkár úr, aki a Megállapodás megkötését szorgalmazta és a JEM által megalapozott Projekt korábbi szakmai vezetője volt.

A TIER UP! Program magyarországi vállalatokra vonatkozik és térítésmentes.

Széchenyi István Egyetem (SZE)

A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye, profilját tekintve a térségben kiemelten a műszaki és járműipari ágazatot tekintve egyedülálló, hiszen a régió elsősorban gépipari súlypontú, és a magas szintű termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az Egyetem egyedülálló, gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri kapcsolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki.

KFKecskeméti Főiskola (KF)

Közel négyezer hallgatójával a Kecskeméti Főiskola Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi Régió meghatározó képzési és kutatás-fejlesztési központja, amely 2000-ben három főiskola integrációjával jött létre. Az egykor önálló intézmények most a Kecskeméti Főiskola karaiként működnek, mint Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar és Tanítóképző Főiskolai Kar.

MEMiskolci Egyetem (ME)

A Miskolci Egyetem jogelődjét, a Bányászati-Kohászati Tanintézetet – a világ első műszaki felsőoktatási intézményét – bécsi udvari kamarai rendelet hívta életre 1735-ben Selmecbányán, majd Mária Terézia emelte az intézményt akadémiai rangra 1762-ben. A Miskolci Egyetem több mint 270 éves történelmi múltjához méltóan végzi napjainkban is oktató- és kutatómunkáját. Az önálló városrészben folyamatos az infrastruktúra korszerűsítése és bővítése, így az itt tanuló mintegy 10 ezer diák valamint több mint ezer oktató és dolgozó egyre korszerűbb körülmények között tölti mindennapjait.

ÓEÓbudai Egyetem (ÓE)

Az Óbudai Egyetem fiatal, dinamikus, egyszerre regionális, országos és nemzetközi irányultságú egyetem, amelynek küldetése, hogy magas minőségű innovatív tevékenységével, versenyképes tudást és piacképes diplomát adó képzéseivel, új kutatási eredményeivel és azok átadásával, alkalmazásával gazdagítsa a nemzeti tudásvagyont. Olyan egyetem, amely a gyakorlatorientált mérnökképzés fellegvára, amely a külső és belső kihívások által folyamatosan megújulva vonzó környezetet és feltételeket biztosít minőségi képzési és kutatási programjai számára, illetve tehetséges hallgatói és elkötelezett oktatói-kutatói érdeklődésének kielégítése, szakmai eredményességének elősegítése érdekében.

PEPannon Egyetem (PE)

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép-Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye. Változatos történelme során mindig rugalmasan reagált a társadalom igényeire és kihívásaira, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzés és kutatás mellett mindig fontos feladatának tekintette a térség gazdasági, tudományos és kulturális fejlesztésében való aktív közreműködést.

BMEBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki ás Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az egyik legnagyobb közép-európai oktatási intézmény műszaki területen kb. 24.000 diákkal és 1200 oktatóval, illetve kutatóval. A BME 8 karon és ezeket mátrixszerűen átszőve 6 kiemelt kutatási területen végzi a tevékenységét. Ezek közül a témához illeszkedő terület a Járműtechnika, Közlekedés és Logisztika kiemelt kutatási terület.

SZTESzegedi Tudományegyetem (SZTE)

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely hivatásának tekinti az alap-, és mesterképzés, tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatást, a gyógyítást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, valamint a képző- és zeneművészetet. A Szegedi Tudományegyetem hagyományainak megfelelően, az oktatásban biztosítja a magas szintű elméleti megalapozottság és a külső partneri kapcsolatokon is alapuló gyakorlat egységét. Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését, mind a több szintű, mind a többnyelvű oktatás területén.

MTA SZTAKIMagyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI)

A Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatának tagja, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete.
Az SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületei nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén.
Alapelvünk a nemzetközi mércével mérhető alapkutatás, az eredményeket alkalmazó, az itthon és külföldön hasznosítható informatikai fejlesztések és magas szintű tanácsadási tevékenység egymásra épülésének megteremtése, a tágabb tématerületen egy kiválósági központ megvalósítása, mely vonzó témákat és körülményeket biztosít tehetséges fiatalok Ph.D. tanulmányához, alkotó tevékenységük megkezdéséhez.