Eszköztár

AIRD Automotive Industry Resource Database

A Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés projekt felsőoktatási és vállalati tudásmenedzsmentet támogató honlapjának célja, egy egységes járműipari oktatást, kutatást lefedő szervezet-, eszköz-, humánerőforrás- és projekt-adatbázis létrehozása, melynek segítségével összegyűjteni, rendszerezni és optimalizálni tudják a felsőoktatási intézmények a szakterületet érintő kapacitásaikat és aktívan részt tudnak venni a társintézmények, vállalatok mérési, tesztelési és célzott K+F projektjeikben.
Az adatbázis 3 fő pillérrel rendelkezik:

Eszközök: Alap és alkalmazott kutatáshoz használt laboreszközök listája

Szolgáltatások: Piaci szereplők és kutató-helyek által igénybe vehető szolgáltatások

Személyek: Felsőoktatási intézményekben oktató, kutató, szakértő személyek

A menüpont belépés után a kapcsolódó intézmények eszköztár adatbázisához vezet.

A megtekintéshez jelentkezzen a TIER UP programba vagy lépjen be a korábban megküldött felhasználói nevével és jelszavával.