Magyarország regionális támogatási térképe

Milyen beruházók számára lehet hasznos az alábbi finanszírozási útmutató?

Az útmutató a finanszírozási lehetőségeket a növekedési fázisban lévő vállalatokra specializáltan mutatja be.

Állami támogatások

Miért érdemes állami támogatást igénybe vennem?

Az állami támogatás közvetlen készpénztámogatás formájában csökkentheti a beruházó számára a beruházás költségeit, adókevezmény formájában csökkentheti a fizetendő társasági adó mértékét, kedvezményes hitel formájában pedig a piacinál alacsonyabb kamatozású visszatérítendő finanszírozásként segítheti a beruházás megvalósítását.

Magyar vállalatként is jogosult lehetek készpénztámogatás igénylésére?

Természetesen a magyar vállalatok is minden támogatási formára jogosultak lehetnek. A jogosultsági kritériumok jellemzően a vállalati besorolás (kvv vagy nagyvállalat), beruházási volumen, létszámteremtés és egyéb feltételek alapján különböztetik meg a pályázókat.

Milyen támogatást vehetek igénybe a beruházásomhoz?

Hagyományos eszközberuházások esetén jellemzően az ún. regionális támogatások vehetőek igénybe, és kizárólag e támogatások esetén érvényes az ún. regionális támogatási intenzitási térkép.

Mekkora támogatást kaphatok a beruházásomhoz?

A regionális támogatási intenzitási térkép mutatja meg adott beruházás esetén adott helyszínen igénybe vehető, összes regionális támogatás elméleti felső korlátját. Ebből kifolyólag a maximális támogatási intenzitás nem jelenti automatikusan azt, hogy a beruházó ekkora arányú támogatás tud igénybe venni. (térkép)

Hogyan tudom igénybevenni a lehető legtöbb regionális támogatást?

A beruházó pályázhat különböző készpénztámogatásokra és igényelhet ún. fejlesztési adókedvezményt.

Milyen módon kaphatok készpénztámogatást?

A készpénztámogatás vissza nem térítendő és jellemezően utófinanszírozott - bizonyos konstrukciók esetében lehetőség van előleg igénylésére -, tehát a benyújtott számlák alapján utólagosan történik a kifizetés.

Milyen formákban kaphatok készpénztámogatást?

(KP támogatási összefoglaló táblázat)

Mekkora mértékű készpénztámogatásra lehetek jogosult?

Az EKD és NBT esetén a támogatás mértékéről minden esetben egyedi döntés születik, az EU tásrfinanszírozott tenderek esetén pedig az adott pályázati kiírás tartalmazza az igényelhető maximális támogatás mértékét és a pályázati keret allokálásának módját.

Milyen előnyöket jelent számomra a fejlesztési adókedvezmény?

A fejlesztési adókedvezmény keretében a beruházó a fizetendő társasági adó 80%-nak megfizetése alól mentesülhet akár tíz éven keresztül. Az adókedvezmény eszközteremtési és munkahelyteremtési alapon is igénybevehető, utóbbi esetén akár már 1 fős munkahelyteremtés esetén is.

Hogyan igényeljek támogatást?

A támogatások igénylését minden esetben a beruházás megkezdése előtt kell megtenni, amely egy meghatározott formanyomtatvány vagy szándéklevél illetékes szervhez történő hivatalos benyújtásával történik.

Milyen költségeket tudok elszámolni a beruházás keretében?

A benyújtást követően felmerülő költségek közül kizárólag azok lesznek a beruházás keretében elszámolhatóak, amelyek esetében az adott támogatási formát szabályozó jogszabály ezt lehetővé teszi.

Hol tudok tőbb információt szeretni az állami támogatási lehetőségekről?

LINK TÁM ÖSSZEFOGLALÓ

Hogyan tud segítségemre lenni a HIPA az állami támogatási lehetőségek megismerése kapcsán?

A HIPA Állami Támogatások Főosztályának kollégái ingyenes és személyes tanácsadás keretében nyújtanak segítséget a beruházásokhoz igénybevehető állami támogatási lehetőségek kapcsán. Kérjük, bátran forduljon hozzánk az alább címen: investment@hipa.hu


Saját tőke bevonása

Miér lehet szükségem saját tőke bevonására?

Az állami támogatások önmagukban nem nyújtanak elegendő forrást a tőkehiány pótlására, ezért a vállalatoknak érdemes lehet megfontolni a külső tőkebevonás lehetőségeit is. A növekedési fázisban lévő vállalatok a beruházás megvalósításához külső tőkét vonhatnak be szakmai vagy pénzügyi befektetőkön keresztül.

Mi a különbség a szakmai és pénzügyi befektetők között?

A szakmai befektető hosszú távon szerez, akár meghatározó részesedést a vállalatban, míg pénzügyi befektető kisebbségi részesedésért cserébe nyújt tőkét 2-6 évre, a hitelekhez képest magasabb hozamelvárás mellett.

Mi az a magántőke (private equity) befektetés?

Magántőke (private equity) befektetést olyan pénzügyi befektetők eszközölnek, akik növekedési fázisban lévő vállalatok számára kívánnak finanszírozást nyújtani. A magántőke befektetők jellemzően nem szólnak bele a vállalat napi szintű irányításában, ugyanakkor segítik annak működését tanácsaikkal és – sok esetben nemzetközi - kapcsolatrendszerükkel.

Mi az a kockázati tőke (venture capital) befektetés?

Kockázati tőke (venture capital) befektetést olyan pénzügyi befektetők eszközölnek, akik a korai fázisban (magvető vagy induló) lévő vállalatoknak kívánnak finanszírozást nyújtani.

Hol tudok tőbb információt szerezni saját tőke bevonása kapcsán?

A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Tőkebevonási Kalauza további tájékoztatást ad a témában (http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2013/01/Tokebevonasi-kalauz-2012.pdf).

Hogyan tud segítségemre lenni a HIPA a saját tőke bevonás lehetőségeinek megismerése kapcsán?

TŐKEAKADÉMIA 2x2 napos tréningjének rendszerese megszervezésével a HIPA célja a magyar vállalkozások forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek, képességeinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a befektetéseket vonzó tulajdonságaik javítása. Kérjük, bátran forduljon hozzánk az alább e-mail címen: hip@hipa.hu.

Konkrét üzleti tervvel alátámasztott projekttel rendelkezem, amelyhez saját tőkét szeretnék bevonni?
Tud a HIPA ebben segíteni?

A HIPA Beruházási Projekt Osztályának a HIP (Hungarian Investment Projects) projektek támogatásával célja, hogy sikeres együttműködéseket teremtsen a magyar vállalkozások és a pénzügyi, illetve szakmai befektetők között. Olyan magyar projekteket keresünk, amelyek hazai vagy külföldi forrást igényelnének projektjük megvalósításához, elindításához vagy nemzetközi szintre bővítéséhez. Az objektív szűrési szempontoknak megfelelt, kiválasztott projekteknek a HIPA segít hazai vagy külföldi befektetői forrást találni. Információk, aktuális portfólió: http://hipa.hu/en/our-services/hungarian-investment-projects/


Hitelfinanszírozás

Miér lehet szükségem hitelfinanszírozás igénybevételére?

Amennyiben rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához az ideális arányú saját forrás és állami támogatás, a beruházó a hiányzó forrás megszerzéséhez kedvező feltételekkel vehet igénybe külső finanszírozást.

Milyen formában vegyek igénybe hitelfinanszírozást?

A külső, intézményes, adósságjellegű finanszírozási formák között legelterjedtebb a bankhitel, amely fejében a vállalat vagyontárgyain létesített biztosíték adásához kötött és a tőke visszafizetése mellett kamat megfizetésére kötelezett.

Milyen állami támogatott hitelkonstrukciókat vehetek igénybe?

Állandó jelleggel elérhetőek állami támogatott hitelek az EXIMBANKON keresztül, továbbá hamarosan EU-s visszatérítendő, támogatással kombinált hiteltermékek kerülnek meghirdetésre az MFB-n keresztül.
Milyen egyéb, kedvező hitelkonstrukciókat vehetek igénybe? Az MNB kkv-k számára indított Növekedési Hitelprogramja keretében számos kereskedelmi bank nyújt kedvező konstrukciókat a vállalatok számára (http://www.novekedesihitel.hu/ ).

Hol tudok több információt szerezni hitelfinanszírozás kapcsán?

Hasznos információkat talál: http://www.bankmonitor.hu/ oldalon.

Hogyan tud segítségemre lenni a HIPA a hitelfinanszírozási lehetőségek megismerése kapcsán?

A HIPA Befektetésösztönzési Főosztályának kollégái ingyenes és személyes tanácsadás keretében nyújtanak segítséget a beruházások implementációja kapcsán, amelynek keretében segítenek a releváns pénzintézettekkel történő kapcsolat megteremtésében . Kérjük, bátran forduljon hozzánk az alább címen: investment@hipa.hu


Regionális intenzitási térkép 2014 - 2020

Az Európai Bizottság 2013 júniusában a Bizottság által jóváhagyott Regionális Iránymutatásban elfogadta Magyarország regionális támogatási intenzitására vonatkozó térképét, amely a nyújtható regionális támogatások felső határát határozza meg a 2014 és 2020 közötti időszakra.

 

 

Az 50 millió euró értéknél magasabb volumenű nagyberuházások számára elérhető támogatások mértékét az alábbi degresszív számítási mód határozza meg:

Elszámolható költségekMódosított intenzitás
 50 millió euróig  regionális intenzitás 100 % -a
 50 - 100 millió euró közé eső rész  regionális intenzitás 50 % -a
 100 millió eurót meghaladó rész  regionális intenzitás 34 % -a

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) „egy - ablakos" támogatási rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére . A szolgáltatáscsomag részeként a HIPA az egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatás vonatkozásában teljes körű projektmenedzsment tevékenységet végez, az egyéb támogatási lehetőségek vonatkozásában információt és VIP ügyintézést biztosít.

A HIPA közvetítésével a Magyar Kormány az alábbi elemekből álló támogatási csomagot nyújthat beruházási projektekhez

 

  1. Készpénztámogatások: egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás (EKD) az Európai Unió által társfinanszírozott pályázati lehetőségek
  2. Fejlesztési adókedvezmény
  3. Képzési támogatás
  4. Tanműhely létesítési és felszerelési támogatás
  5. Szociálisadó kedvezmény
  6. Munkahelyteremtési támogatás

Maximális támogatási intenzitás Az 50 millió euró értéknél magasabb volumenű nagyberuházások számára elérhető támogatások mértékét az alábbi degresszív számítási mód határozza meg

Egyedi kormánydöntés utján megítélt készpénz támogátás igenylésenek

Egyedi kormánydöntéssel megítélt készpénztámogatás eszközalapú, illetve munkahely teremtési célú beruházások esetén igényelhető, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

Egyedi kormánydöntéssel megítélt készpénztámogatás eszközalapú, illetve munkahely teremtési célú beruházások esetén igényelhető, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

Közép-Magyarország régióban eszközalapú beruházás esetén (elszámolható költségnek kizárólag a befektetett eszközalapú ráfordítások minősülnek) az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás:

  • minimum 20 millió eurós beruházási volumen
  • minimum 100 új munkahely

Közép-Magyarország régióban munkahely teremtési célú beruházás esetén (elszámolható költségnek kizárólag a munkahelyteremtéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások minősülnek) az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás:

  • minimum 10 millió euró beruházási volumen (munkahelyteremtéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások)
  • minimum 100 új munkahely

A jelenleg hatályos rendelet szerint a Közép-Magyarország régióban nagyvállalat által megvalósítandó, kapacitásbővítő beruházás nem támogathat

EU által társfinánszírozott támogátási lehetőségek

Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hét éves költségvetési periódusában Magyarország megközelítőleg 25 milliárd euró fejlesztési forrás igénybevételére lesz jogosult. A 2014 és 2020 közötti programozási időszak támogatási rendszeréről elmondható, hogy az Unió által biztosított források 60% -át gazdaságélénkítésre fordítják majd, szemben az előző ciklusban allokált 20% -al. Több hangsúlyt helyeznek továbbá a KKV-k támogatására, valamint a K+F, illetve vidékfejlesztési beruházások támogatására.

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok többek között lehetőséget nyújtanak majd eszközbeszerzéshez, infrastruktúrafejlesztéshez, új építéshez, felújításhoz, szolgáltatásfejlesztéshez, munkahelyteremtéshez, humán erőforrás finanszírozáshoz egyaránt. A pályázatok alapját képező, alábbi operatív programok az Európai Bizottság által már elfogadásra kerültek:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: 2733 milliárd forint

Terület- és településfejlesztési Operatív Program: 1231 milliárd forint

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program: 288 milliárd forint

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program: 1215 milliárd forint

Környezeti és Energi ahatékonysági Operatív Program: 1200 milliárd forint

A hamarosan kiírásra kerülő pályázatok kapcsán kérjük, hogy kövessék figyelemmel a palyazat.gov.hu oldalt, vagy forduljanak munkatársainkhoz.

Beruházások esetén igényelhető készpénztámogatások
Menevezés Pályázók köre Kezelő szerv
Egyedi Kormánydöntéssel nyújtott készpénztámogatás (EKD) KKV-k és nagyvállalatok Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
nagyvállalati Beruházási Támogatás (NBT) Csak nagyvállalatok Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatai Csak KKV-k