Gyakornoki program partner intézményei

Pannon Egyetem

PEA veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép-Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye. Változatos történelme során mindig rugalmasan reagált a társadalom igényeire és kihívásaira, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzés és kutatás mellett mindig fontos feladatának tekintette a térség gazdasági, tudományos és kulturális fejlesztésében való aktív közreműködést.

Tovább

Miskolci Egyetem

MEA Miskolci Egyetem jogelődjét, a Bányászati-Kohászati Tanintézetet – a világ első műszaki felsőoktatási intézményét – bécsi udvari kamarai rendelet hívta életre 1735-ben Selmecbányán, majd Mária Terézia emelte az intézményt akadémiai rangra 1762-ben. A Miskolci Egyetem több mint 270 éves történelmi múltjához méltóan végzi napjainkban is oktató- és kutatómunkáját. Az önálló városrészben folyamatos az infrastruktúra korszerűsítése és bővítése, így az itt tanuló mintegy 10 ezer diák valamint több mint ezer oktató és dolgozó egyre korszerűbb körülmények között tölti mindennapjait.

Tovább

Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye, profilját tekintve a térségben kiemelten a műszaki és járműipari ágazatot tekintve egyedülálló, hiszen a régió elsősorban gépipari súlypontú, és a magas szintű termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az Egyetem egyedülálló, gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív partneri kapcsolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szolgálja ki.

Tovább

Óbudai Egyetem

ÓEAz Óbudai Egyetem fiatal, dinamikus, egyszerre regionális, országos és nemzetközi irányultságú egyetem, amelynek küldetése, hogy magas minőségű innovatív tevékenységével, versenyképes tudást és piacképes diplomát adó képzéseivel, új kutatási eredményeivel és azok átadásával, alkalmazásával gazdagítsa a nemzeti tudásvagyont. Olyan egyetem, amely a gyakorlatorientált mérnökképzés fellegvára, amely a külső és belső kihívások által folyamatosan megújulva vonzó környezetet és feltételeket biztosít minőségi képzési és kutatási programjai számára, illetve tehetséges hallgatói és elkötelezett oktatói-kutatói érdeklődésének kielégítése, szakmai eredményességének elősegítése érdekében.

Tovább

Szegedi Egyetem

SZTEA Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye, amely hivatásának tekinti az alap-, és mesterképzés, tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatást, a gyógyítást, az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, valamint a képző- és zeneművészetet.

Tovább