Miskolci Egyetem

 

ME

1.Milyen járműipari képzések (szakok, szakirányok) vannak az egyetem belül?

Jelenleg akkreditáció alatt áll a járműipari BSc alapkézésünk, várhatóan 2016 őszén indul.
 
2.Milyen szakdolgozati témákat hirdettek a következő államvizsga időszakra?

Járműipari anyagfejlesztések témakörben (Hegesztés, hőkezelés, alakítás) kerültek meghirdetésre szakdolgozati témák.
 
3.Hány hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

Döntően 6 hetes, néhány szakon 4 hetes.
 
4.Rendeznek e rendszeresen állásbörzét a hallgatóknak? Ha igen, mikor?

Igen, tavasszal (2015. április 1.-én a XXI. alkalommal szervezték meg.)
http://www.uni-miskolc.hu/hirek/476/nagy_volt_az_erdeklodes_az_allasborzen_video
 
5.Ki az intézményi kapcsolattartó szakmai gyakorlat tekintetében?

Kari szervezésben ügyintézők bonyolítják, szakirányonként kijelölt szakmai felelősökkel, az oktatási dékánhelyettes felügyeletével.
 
6.Van e diákszervezet, ami kifejezetten a szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és a hallgatók segítésével foglalkozik?

Tudomásom szerint nincs
 
7.Hogyan tájékoztatják az egyetemek a hallgatókat a szakmai gyakorlati lehetőségekről?

A kari honlap mellett az aktuális félévben a szakirányt gondozó intézet tárgyait oktató kollégákon keresztül.
 
8.Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmai gyakorlati helynek? milyen dokumentumokat (szerződés, befogadó nyilatkozat, támogatási nyilatkozat, stb) kell megkötni a felsőoktatási intézménnyel és milyet a hallgatóval?

A szakmai gyakorlóhelyeket érintő legfontosabb jogszabályok megtalálhatók a kari honlapon.
A tanulmányaikat 2012. szeptember 1. után első évfolyamon kezdő alapszakos hallgatók egybefüggő 6 hetes, vagy azt meghaladó szakmai gyakorlatára az adott céggel együttműködési megállapodást kell kötni, melyet a Szenátus jóváhagyása után be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak a gyakorlat megkezdése előtt 30 nappal. (230/2012.(VIII.28.) Korm.rend. 15.§)
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 44.§ (1) szerint a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.
Nftv 44.§ (3) bekezdése alapján: hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,
Nftv. 44.§ (3a) alapján: szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.
 
9.Van-e már valamilyen gyakornoki/szakdolgozatírásra vonatkozó kidolgozott programja az egyetemnek, amihez a kkv csatlakozni tud?

Együttműködési megállapodások keretében
 
10.Van az intézménynek elektronikus felülete, amely alkalmas gyakornoki vagy szakdolgozat témák közvetítésére?

Igen, a kari honlapon külön menüpont alatt találhatóak a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos információk.


PEPannon Egyetem

1.Milyen járműipari képzések (szakok, szakirányok) vannak az egyetem belül?

Mechatronikai mérnök MSc – Járműrendszertechnikai szakirány
Autóipari minőségirányítási szakmérnök
 
2.Milyen szakdolgozati témákat hirdettek a következő államvizsga időszakra?

Pozíció-meghatározás javítása járművek menetdinamikai szenzorainak felhasználásával
Autóbuszok légrugózási rendszerének elemzése, az eredmények értékelése
Szabályozó- ill. paraméterbecslő rendszerek tulajdonságainak vizsgálata a gépjárműipar területén
Szimulációs környezet járművek közti kommunikáció tesztelésére és fejlesztésére
Felügyelet nélküli automatizált rendszerek hibajelzési lehetőségei
Mérőpad és teszthajtás tervezése és építése háromfázisú váltakozó áramú motorokhoz
Állandó mágneses szinkron motor végeselemes modellezése és szimulációja
Quadrocopter tervezése és megvalósítása
Elektronikus fék megvalósítása gokarthoz ablaktörlő motor felhasználásával
Blokkolásgátló rendszer hidraulikus vezérlőegységének tervezése
dSpace MicroAutobox járműipari alkalmazása
Kerékpár ABS vezérlés megvalósítása
Egyszerűsített akkumulátor állapot megfigyelő algoritmus fejlesztése
 
3.Hány hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

BSc képzésben 6 hét
MSc képzésben 4 hét

4. Rendeznek e rendszeresen állásbörzét a hallgatóknak? Ha igen, mikor?

-

5.Ki az intézményi kapcsolattartó szakmai gyakorlat tekintetében?

Dr. Fodor Dénes – Gépészmérnöki Intézet mb. igazgató, egyetemi docens
fodord@almos.uni-pannon.hu
 
6.Van e diákszervezet, ami kifejezetten a szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és a hallgatók segítésével foglalkozik?

Hallgatói Önkormányzat
 
7.Hogyan tájékoztatják az egyetemek a hallgatókat a szakmai gyakorlati lehetőségekről?

Facebook, Neptun üzenet
 
8.Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmai gyakorlati helynek? milyen dokumentumokat (szerződés, befogadó nyilatkozat, támogatási nyilatkozat, stb) kell megkötni a felsőoktatási intézménnyel és milyet a hallgatóval?

Együttműködési megállapodás szükséges a szakmai gyakorlatról a Pannon Egyetemmel.
Hallgatói munkáltatói szerződést kell kötni a hallgatóval.
Nyilatkozat szükséges a szakmai gyakorlat sikeres elvégzéséről.
 
9.Van-e már valamilyen gyakornoki/szakdolgozatírásra vonatkozó kidolgozott programja az egyetemnek, amihez a kkv csatlakozni tud?

Nincs kidolgozott mechanizmus a KKV-k számára.
 
10.Van az intézménynek elektronikus felülete, amely alkalmas gyakornoki vagy szakdolgozat témák közvetítésére?

Neptun Hallgatói Információs Rendszer, Moodle oktatási információs rendszer


SZTESzegedi Egyetem

1.Milyen járműipari képzések (szakok, szakirányok) vannak az egyetem belül?

Gépészmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser, Anyagmérnöki, Mérnökinformatikus képzések.
 
2.Milyen szakdolgozati témákat hirdettek a következő államvizsga időszakra?

Kari szinteken meghatározott (Mérnöki Kar és Természettudományi és Informatikai Kar)
 
3.Hány hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

4-6 (Természettudományi és Informatikai Kar) héttől 14 hétig (szakonként különböző – Mérnöki Kar)
 
4.Rendeznek e rendszeresen állásbörzét a hallgatóknak? Ha igen, mikor?

Igen, minden évben kétszer, ősszel és tavasszal
 
5.Ki az intézményi kapcsolattartó szakmai gyakorlat tekintetében?

Kötelező szakmai gyakorlat: Kari szintű a kapcsolattartás
Alternatív gyakornoki program és egyéb cégek/szervezetek által meghirdetett gyakornoki programok: SZTE Karrier Iroda
 
6.Van e diákszervezet, ami kifejezetten a szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és a hallgatók segítésével foglalkozik?

Nincsen, központi szervezetként az SZTE Karrier Iroda foglalkozik ezzel (ajánlatok közvetítése, szakmai gyakorlati helyek börzéje, leendő gyakornokok felkészítése képzéssel, fejlesztéssel - tréningekkel és tanácsadásokkal (pályatervezés, karrier tanácsadás, próbainterjúk stb.), számukra összeállított kiadványok írásával stb.), illetve a cégekkel való kapcsolattartásban, ahol létezik ilyen, a kari karrier irodák (Mérnöki Kar, Gazdaságtudományi Kar, Állam és Jogtudományi Kar)
 
7.Hogyan tájékoztatják az egyetemek a hallgatókat a szakmai gyakorlati lehetőségekről?

SZTE Karrier Iroda (most fejlesztünk egy a gyakornoki rendszereket integráló honlapot az oktatási igazgatósággal közösen)
Kötelező szakmai gyakorlat: egyelőre a Kari honlapokon és az említett 3 karon a kari karrier irodákon keresztül.
 
8.Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmai gyakorlati helynek? milyen dokumentumokat (szerződés, befogadó nyilatkozat, támogatási nyilatkozat, stb) kell megkötni a felsőoktatási intézménnyel és milyet a hallgatóval?

Most van folyamatban egy egységes eljárásrend kidolgozása, a feltételrendszer azonban karonként változó (vannak specifikus elemek)!
Dokumentumok: Szerződés, befogadó nyilatkozat, munkanapló/ szakmai beszámoló, teljesítésigazolás, értékelés hallgatói és céges oldalról
 
9.Van-e már valamilyen gyakornoki/szakdolgozat írásra vonatkozó kidolgozott programja az  egyetemnek, amihez a kkv csatlakozni tud?

Gyakornoki igen (SZTE Karrier Iroda – cél, hogy az összes gyakornoki lehetőséget és feltételrendszert az új portálon keresztül közvetítsük a hallgatók felé (kötelező szakmai gyakorlat, alternatív gyakornoki program, cégek gyakornoki programja az ezekhez kapcsolódó dokumentációval és minőségbiztosítással együtt), a szakdolgozat kari hatáskör.
 
10.Van az intézménynek elektronikus felülete, amely alkalmas gyakornoki vagy szakdolgozat témák közvetítésére?

www.sztekarrier.hu, a szakdolgozati témákat fel lehet tenni akár ide is, hogy átláthatóbb legyen, de úgy gondolom, hogy a karok ezt szeretik saját hatáskörben kezelni.