Óbudai Egyetem

ÓE

1.Milyen járműipari képzések (szakok, szakirányok) vannak az egyetem belül?

A BGK gépészmérnöki alapképzési szak egyik specializációja a járműtechnika, ahol a differenciált szakmai ismeretek modul keretében a gépjárművek üzemeltetésére készítjük fel hallgatóinkat.
A BGK posztgraduális képzés keretében veterán gépjármű restaurátor szakirányú továbbképzési szakján már mérnöki végzettséggel rendelkezők sajátíthatják el a szak speciális ismereteit.  
 
2.Milyen szakdolgozati témákat hirdettek a következő államvizsga időszakra?

A hallgatók általában a szakmai gyakorlóhely külső konzulensétől kapják témáikat. A járműtechnika szakirányon jellemzően gépjármű diagnosztika, járműgyártáshoz kapcsolódó gyártástechnológiák szerepelnek a témák között.
 
3.Hány hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

A hallgatók a képzési program szerint 4 hetes kötelező szakmai gyakorlatot teljesítenek.
A mintatanterv utolsó szemeszterében a hallgatók vállalati gyakorlat keretében szakdolgozatot készítenek. A mintatanterv tárgyait ebben a félévben a gyakorlatot elősegítendő a hét egy napjára hirdetik meg, illetve a tantervekben a gyakorlat teljesítéséhez kreditértékkel rendelték az Integrált szakmai gyakorlat tárgyat.
 
4.Rendeznek e rendszeresen állásbörzét a hallgatóknak? Ha igen, mikor?

Az egyetemen minden tavasszal rendeznek állásbörzét, melyet felkészítő napok előznek meg. Az állásbörzéket jellemzően a hallgatói szervezetek rendezik, az egyetem támogatásával.
Néhány cég pl. Audi az állásbörzén kívüli időben is szervez a karon toborzó napokat.
 
5.Ki az intézményi kapcsolattartó szakmai gyakorlat tekintetében?

A járműtechnika szakirány esetében, Dr. Szabó József Mechatronikai és autótechnikai intézet, Járműtechnikai Intézeti tanszék-vezető
 
6.Van e diákszervezet, ami kifejezetten a szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és a hallgatók segítésével foglalkozik?

Az egyetemen, a BGK ad otthont a Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének (IAESTE), akik az egyetem minden szakján tanuló hallgatók gyakornoki elhelyezkedését segítik.
A BGK szorosan együttműködik a TopiWork diákszövetkezettel, aki ipari kapcsolatai révén szakmai gyakorlóhelyeket és gyakornoki állásokat biztosít a kar hallgatóinak

7.Hogyan tájékoztatják az egyetemek a hallgatókat a szakmai gyakorlati lehetőségekről?

A gyakornoki álláslehetőségek megjelennek a Tanulmányi Osztály és az intézetek hirdetőtábláin, de a tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabb az elektronikus közzététel mind az egyetem szervezeti mind pedig a Kari Hallgatói Önkormányzat felületein.

8.Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmai gyakorlati helynek? milyen dokumentumokat (szerződés, befogadó nyilatkozat, támogatási nyilatkozat, stb) kell megkötni a felsőoktatási intézménnyel és milyet a hallgatóval?

Mivel a törvényi követelményeknek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a mai napig nem tud megfelelni, így a gyakorlati képzéshez szükséges dokumentumokat és az elfogadható konzulenseket az egyetemi szabályzatok és ügyrendek tartalmazzák illetve a karok és intézetek honlapján teszik közzé.
 
9.Van-e már valamilyen gyakornoki/szakdolgozatírásra vonatkozó kidolgozott programja az egyetemnek, amihez a kkv csatlakozni tud?

Az egyetem belekezdett a duális képzések kialakításába, az első képzéseink a következő tanévben indulnak. Ehhez a KKV szektor szereplői is csatlakozhatnak.
Az egyetemen évtizedes hagyománya van a kooperatív képzésnek, amiben már több KKV szektor beli szereplő is részt vett.
 
10.Van az intézménynek elektronikus felülete, amely alkalmas gyakornoki vagy szakdolgozat témák közvetítésére?

Az egyetemnek ilyen központi felülete nincs, mivel mind a gyakornoki állások, mind pedig a szakdolgozati témák általában szakspecifikusak, így hatékonyabb tájékoztatást biztosítanak a karok és intézetek valamint a Kari Hallgatói Önkormányzatok által működtetett csatornák.