Széchenyi István Egyetem

 

1.Milyen járműipari képzések (szakok, szakirányok) vannak az egyetem belül?

Gépészmérnöki szakon gépgyártás technológia, járműgépész és járműgyártás (angol és német nyelven) szakirányok között választhatnak BsC képzésben.
Járműmérnök szakon autómérnök, belsőégésű motor mérnök és vasúti jármű mérnök szakirány választható.
MsC továbbképzésben anyag és gyártástechnológia, gépészmérnök szakirány, valamint belső égésű motorok és járműrendszer- mérnöki specializációink vannak.
 
2.Milyen szakdolgozati témákat hirdettek a következő államvizsga időszakra?

Szakdolgozat témaköreink egyrészt az egyes tanszékeken folyó kutatások  témaköréből kerülnek kiírásra. Ezen túlmenően sok hallgatónk kap külső cégektől szakdolgozat témát, amelyet akár tudományos diákköri munkaként, akár szakmai gyakorlatként már korábban elkezdett.
 
3.Hány hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

6 hetes kötelező szakmai gyakorlatot teljesítenek a hallgatóink.
 
4.Rendeznek e rendszeresen állásbörzét a hallgatóknak? Ha igen, mikor?

Félévente van állásbörze az egyetemen. Az utolsó állásbörze 2015. április 14-én volt.
 
5.Ki az intézményi kapcsolattartó szakmai gyakorlat tekintetében?

Az együttműködési nyilatkozatokat az egyes karok dékánjai írják alá az egyetem részéről.  A szakmai gyakorlat szakmai felelősei Dr. Kovács János, Ipari kapcsolatokért felelős dékán helyettes. A szakmai gyakorlattal kapcsolatban a hallgatókkal tanszéki felelős ügyintézőik foglalkoznak.
 
6.Van e diákszervezet, ami kifejezetten a szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és a hallgatók segítésével foglalkozik?

A szakmai gyakorlatok szervezését az Egyetemi Szolgáltató Központ közreműködésével bonyolítják le az egyetem egyes karai. Itt aktív szerepet kapnak az erre vállalkozó hallgatók is.
 
7.Hogyan tájékoztatják az egyetemek a hallgatókat a szakmai gyakorlati lehetőségekről?

Az összes hallgató kap a neptun rendszeren keresztül egy útmutató segédletet a szakmai gyakorlatról. Valamint a tanszéki felelős ügyintézők is elmondják a tudnivalókat, lehetőségeket előadások alkalmával.
 
8.Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmai gyakorlati helynek? milyen dokumentumokat (szerződés, befogadó nyilatkozat, támogatási nyilatkozat, stb) kell megkötni a felsőoktatási intézménnyel és milyet a hallgatóval?

A szakmai gyakorlatot csak szakmailag ellenőrzött, a választott specializáció profiljába illeszkedő gyakorlóhelyen végezheti a hallgató. Szakmai gyakorlat csak olyan vállalatnál, cégnél, szervezetnél stb. végezhető, amellyel a Széchenyi István Egyetem Együttműködési megállapodást kötött. A hallgatónak a fogadó gyakorlati helytől Szándéknyilatkozatot, valamint Munkaköri leírást is be kell szereznie. A gyakorlati hely megfelelősségét a képzés operatív irányítását végző felelős vezető dönti el.
 
9.Van-e már valamilyen gyakornoki/szakdolgozatírásra vonatkozó kidolgozott programja az egyetemnek, amihez a kkv csatlakozni tud?

Az új szakmai gyakorlat ügyintézésével az egyes cégek együttműködési megállapodást kötnek egyetemünkkel. E szerződés, főleg nagyobb cégek esetében egyfajta keretszerződés, ahol jelezhetik hallgatói igényeiket, témákra, személyekre lebontva.
 
10.Van az intézménynek elektronikus felülete, amely alkalmas gyakornoki vagy szakdolgozat témák közvetítésére?

Eddig tanszékek írták ki a saját témákból illetve céges kapcsolatok révén felmerülő szakdolgozat témákat. Ezek most remélhetően a közös elektronikus felületnek, egy kézbe kerülhetnek.